1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Suid-Afrikaanse vuurwapenwetgewing onder skoot : hoe koeëlvas is die Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000? : regte

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Met die inwerkingtreding van die Suid-Afrikaanse Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000 in 2004 het die land 'n algeheel nuwe, uiters streng, dalk selfs drakoniese koers ingeslaan wat vuurwapenbeheer betref. Hierdie stap is in daardie stadium uit verskeie oorde lof toegeswaai. Tog lyk die huidige stand van sake veel minder rooskleurig. Die regering moes al self erken dat sy pogings om onwettige vuurwapens te verminder deur wettige vuurwapens strenger te reguleer, nie juis die gewenste uitwerking gehad het nie. Desondanks het die onlangse Wet op Gevaarlike Wapens 15 van 2013, wat op 2 Januarie 2014 in werking getree het, slegs geringe wysigings aan voormelde wetgewing aangebring sonder om die werklike knelpunte op te los. Hierdie artikel onderneem eerstens 'n historiese oorsig van die Wet op Wapens en Ammunisie 75 van 1969, wat tot 2004 gegeld het, en konsentreer dan op die plaasvervangende Wet op Beheer van Vuurwapens. Bepaalde positiewe en negatiewe aspekte van die wet word uitgelig om sodoende die huidige benadering tot vuurwapenbeheer in Suid-Afrika duidelik te omlyn. Daarna verskuif die klem na die buiteland in 'n vergelykende studie van die vuurwapenwetgewing in sowel die Amerikaanse state Texas en New York as Kanada. Hierdie drie jurisdiksies en Suid-Afrika se benadering tot hand- en ander vuurwapens word telkens aan die hand van die volgende konkrete vrae ontleed: Is 'n lisensie/permit nodig om 'n wapen te koop? Moet die wapen geregistreer word? Moet die wapeneienaar geregistreer word? Is 'n permit nodig om die wapen te dra? Hierdie praktiese ontleding lei tot twee hoofgevolgtrekkings, naamlik dat drakoniese vuurwapenwetgewing nie noodwendig die antwoord op Suid-Afrika se misdaadprobleem is nie, en dat Suid-Afrika baie kan leer by veral die huidige benadering tot vuurwapenbeheer in Kanada.


With the introduction of the South African Firearms Control Act 60 of 2000 in the year 2004, the country seemed to have changed tack, opting for a vastly different, extremely rigid, maybe even draconian approach to firearms control. At the time this step was welcomed and praised from various quarters. However, judging by the current state of affairs, the euphoria appears to have died down. In fact, government itself has been forced to admit that its efforts to reduce the circulation of illegal firearms by exercising stricter control over legal firearms failed to produce the desired effect. More particularly, questions have been raised about the requirement to license firearms for a specific purpose, strict relicensing requirements along with other obstacles put in the way of those who wish to obtain a firearm for purposes of self-defence in a country plagued by crime. Despite this, the recently promulgated Dangerous Weapons Act 15 of 2013, which took effect on 2 January 2014, has introduced only minor amendments to the aforementioned act without addressing the actual problems.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/3/EJC164216
2014-12-01
2018-10-15

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error