1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Sin van plek, ingeplaastheid en bioregionaliteit in 'n kunstenaarsboek-installasie, : geesteswetenskappe

Volume 12, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel bespreek 'n praktykgebaseerde navorsingsprojek: 'n kunstenaarsboekinstallasie met die Mooirivier in die Potchefstroom-omgewing as tema. Die bespreking is 'n retrospektiewe besinning vanuit die perspektief van die kunstenaar-navorser aan die hand van die plekbegrippe . As 'n gelaagde en multimodale kunsvorm kan kunstenaarsboeke plek op 'n unieke wyse vergestalt. Die uitgangspunt van die skrywer is dat die besinning oor die projek aan die hand van hierdie plekbegrippe 'n bydrae kan lewer tot die verstaan van die mens se verhouding met plek en met plekspesifieke kuns en letterkunde. In die teoretiese raamwerk word veral gekonsentreer op 'n beter verstaan van die begrip , en word gesteun op die perspektiewe van plekteoretici soos Buell, Basso, Relph, Casey, Smiley en Smith. Ná die kontekstualisering en teoretiese raamwerk word die projek in meer besonderhede bespreek, met aandag aan die kunstenaar se sin van plek, die vergestalting van sin en plek in inhoud en vorm, en die aanskouer-deelnemer se ervaring van die werk. Die gevolgtrekking is dat die kunstenaarsboek-installasie as 'n bioregionale plekspesifieke werk beskou kan word. Die aktiwiteite met betrekking tot die werk kan as 'n ingeplaaste skeppingsaksie en ingeplaaste navorsingsaksie vertolk word, en die ervaring van die aanskouer-deelnemer as ingeplaaste ervaring. Smith se definisie van word sodoende uitgebrei.


This article discusses a practice-based research project: an artist's book installation, with the Mooi River in the Potchefstroom environment as a theme. The discussion is a retrospective reflection on the work ("Mooi River: reflection and echo") from the perspective of the artist-researcher on the basis of the place concepts . Literature and art are closely linked with the experience of and relationship with place. The premise of the author is that an artist's book, as a layered and multimedia art form, can embody place in a unique way, and can create an opportunity to portray and explore the layering of place experience and relationships. Furthermore, the artist's reflection on her own artist's book project on the basis of these place concepts can contribute to the understanding of people's relationship with place and with site-specific art and literature. The article consists of the following sections: 1) Introduction; 2) The research space and intermediate zone of practice; 3) Theoretical framework: place, sense of place, emplacement, bioregionality; 4) Exploration and discovery - the artist's sense of place; 5) Concretisation - the embodiment of in content and form; 6) Dynamic interaction in the intermediate zone of practice; 7) Viewer-participant's experience of ; 8) Summary and conclusions; 9) Afterword.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/12/3/EJC182671
2015-12-01
2020-10-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error