1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Afrikaanse digters in gesprek met Breyten Breytenbach as digter

Volume 6, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In die Afrikaanse poësie bestaan daar 'n uitgebreide versameling gedigte waarin Afrikaanse digters in gesprek tree met Breytenbach deur te reageer op sy optrede as openbare figuur en op sy poësie. Hierdie artikel fokus op daardie gedigte waarin Afrikaanse digters reageer op Breytenbach se digterspersoonlikheid, sy poëtika en sy poësie. Die artikel gee 'n oorsig van watter digters met gedigte gereageer het op Breytenbach se werk en wat die aard van die reaksies was. 'n Hele spektrum reaksies op Breytenbach se poësie word aan die orde gestel : Wilhelm Knobel se "brief"-gedigte aan Breytenbach uit die sestigerjare, Cornelius van der Merwe se navolging van Breytenbach in sy 1967-debuut, , gedigte waaruit 'n vereenselwiging met Breytenbach se digtersper-soonlikheid en sy poëtika blyk, gedigte waarin sy poëtiese praktyk gesatiriseer, bespot en geparodieer word, gedigte wat Breytenbach se herskrywing van voorgangers voortsit, en verskillende soorte siterings uit sy werk. Ten slotte word daar enkele gevolgtrekkings gemaak op grond van die getuienis wat die gedigte bied.

There exists in Afrikaans poetry an extensive collection of poems in which Afrikaans poets respond to Breyten Breytenbach as a public figure and to his poetry. This article focuses on those poems in which Afrikaans poets respond to Breytenbach's poetic persona, his poetics and his poetry. The article gives an overview of those poets who responded to Breytenbach's poetry and the nature of their reactions. A wide spectrum of these responses is discussed : Wilhelm Knobel's poems in the form of letters written in the 1960s, Cornelius van der Merwe's imitation of Breytenbach's poetic style and vocabulary in his 1967 debut, [Birth is necessary], poems from which an identification with Breytenbach's poetic persona and his poetics emerge, poems in which his poetic praxis is satirised, ridiculed and parodied, poems in which his rewritings of his predecessors are continued, and various kinds of intertextual citations from his work. Finally some conclusions are drawn on the basis of the evidence that these poems present.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/3/EJC62231
2009-12-01
2018-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error