1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, , in Afrikaans

Volume 8, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die parateks kan funksioneel ingespan word by 'n vertaling om die doelteks vir die doelteksleser toegankliker, verstaanbaarder en aanvaarbaarder te maak. In die vertaling van Anne Frank se dagboek, , uit Nederlands in Afrikaans () maak Lina Spies as vertaler ruimskoots gebruik van parateks om die doelteks toegankliker vir die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse doelteksleser te maak. In hierdie artikel word die funksionalistiese vervreemdings- en domestikeringsbenaderings bespreek as basis vir die motivering vir die gebruik van parateks in oorwegend vervreemdende doeltekste, met spesifieke fokus op . Daar word gekyk na die funksionaliteit van die parateks in , naamlik die voorblad en titel, die agterblad, Spies se gedig "Vir Anne Frank van Het Achterhuis", die inleiding (wat as vertaalspesifikasie dien), die bronnelys, die toevoegsels, die foto's, die voetnote, die nawoord en die epiloog. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie benadering tot die vertaling (vervreemding gekombineer met die parateks) geslaagd is om die stem en styl van die dagboekskrywer en die outentiekheid van die dagboek behoue te laat bly, maar terselfdertyd die doelteks vir die doelteksleser toeganklik te maak en die vertaler se prominensie en sigbaarheid te verhoog.


Paratext can perform the function of making a translation more accessible to the target text reader by making the target text more understandable and acceptable. In her translation of Anne Frank's diary, , from Dutch to Afrikaans () Lina Spies makes generous use of paratext to make this translation more accessible to the Afrikaans-speaking South African target text reader. In this article the theoretical approaches of functionalism, foreignisation and domestication, are discussed in order to form a premise for the motivation behind the use of paratext in foreignised translations, and more specifically . The functionality of the various forms of paratext in is investigated. These include the cover page, the title, the back page, Spies's poem "Vir Anne Frank van Het Achterhuis", the introduction (which serves as a translation brief), the list of references, the addenda, the photos, the footnotes, the afterword and the epilogue. It is concluded that this approach to the translation (foreignisation combined with making use of paratext) is effective in preserving the voice and style of the author of the diary and the authenticity of the diary while at the same time making the target text more accessible to the target text reader and elevating the prominence and visibility of the translator.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/8/1/EJC62285
2011-01-01
2018-10-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error