1887

oa South African Journal of Agricultural Science - Invloed van katioonuitruilingskapasiteit en uitruilbare katione van kleisuspensies op die wortel- en stingelontwikkeling van mieliesaailinge.

Volume 9, Issue 3
  • ISSN : 0585-8860

 

Abstract

Die invloed van kaolien en bentoniet op die wortel- en stingelontwikkeling van mieliesaailinge is bestudeer. Die uitwerking van verhoogde katioonuitruilingskapasiteite by gelyke ioonbesetting is in verskillende konsentrasies van kaolien- en bentonietsuspensies nagegaan. Om. die invloed van bindingsenergiee vir verskillende katione na te gaan, is die verhouding van geadsorbeerde K+: Ca2+ + Mg2+ op die klei gevarieer deur dit respektiewelik met een persent oplossings van KCl, CaCI2.2H.O en MgCI2.6H.O in ewewig te bring. 'n Verhoging in katioonuitruilingskapasiteit het geen betekenisvolle invloed op die wortel- en stingelontwikkeling gedurende die eerste drie dae gehad nie. In K + -bentoniet was. die wortelontwikkeling relatief beter as in Ca2 + - en Mg2 + -bentoniet, terwyl K + -kaolien die swakste wortelontwikkeling gegee het. Die uitwerking van die sames telling van die adsorpsiekompleks op die vroee groeistadium is dus nie net toe te skryf aan die gewysigde katioonverhoudings in die ewewigsoplossings nie, maar ook aan die bindingsenergie van die klei vir 'n bepaalde katioon. Op grond hiervan kan ook uit die resultate afgelei word dat bentoniet voorkeuradsorpsie vir kalsium vertoon.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/sajags/9/3/AJA05858860_243
1966-09-01
2020-04-05

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error