1887

n In die Skriflig - Die erediens as instrument in gemeentebou - toegespits op die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika : research article

Volume 37, Issue 3
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract


In this article worship service as an instrument in congregationbuilding is investigated - basis-, meta- and practical-theoretically. Congregation-building is defined as the unique ministry by which the community of believers is led to become what they as believers have already become through Christ. Congregation-building is concerned with growth in three relationships, that is, the relationship between the believer and God, the relationship between the believer and his fellow believers and the relationship between the believer and the world. It is concluded that worship service implies a meeting of God and his covenant people. Worship service therefore has a strong element of mutual building up and witness. Having undertaken a limited empirical study, it was found that the above-mentioned basis-theoretical perspectives have not been fully realized in the practice of the GKSA. Even though worship service is experienced as a meeting with God, the dialogical and corporate character of the service, as well as the mutual building up and the relationship with the world, is neglected. Practice-theoretical guidelines are given to rectify this situation by bringing practice closer to theory. The equipping of the believer as well as of the pastor is identified as major concerns. The establishment of a liturgical service group is thus encouraged. The final conclusion is that worship service has a cardinal role to play in congregation-building.


In hierdie artikel word die erediens basis-, meta- en praktykteoreties ondersoek as instrument in gemeentebou. Gemeentebou is gedefinieer as die unieke bediening waardeur die gemeente begelei word om te word wat die gelowiges reeds deur Christus is. Gemeentebou handel oor drie verhoudings, naamlik die verhouding van die gelowige tot God, die verhouding van die gelowige tot ander gelowiges en die verhouding van die gelowige tot die wêreld. Die gevolgtrekking word gemaak dat die erediens primêr 'n korporatiewe ontmoeting met God en met mekaar is. Die erediens het daarom 'n sterk element van onderlinge opbou, maar ook van getuienis. Daar is deur 'n beperkte empiriese studie bevind dat hierdie basisteoretiese perspektiewe nie ten volle in die praktyk van die GKSA verwerklik word nie. Hoewel die erediens as 'n ontmoeting met God ervaar word, word die dialogiese en korporatiewe aard van die erediens, sowel as die onderlinge opbou en die verhouding met die wêreld onderbeklemtoon. Praktykteoretiese riglyne word gegee waardeur hierdie situasie verbeter kan word deur die praktyk nader aan die teorie te bring. Die toerusting van die gelowige, sowel as van die predikant, is as besondere probleemareas uitgewys en die daarstel van 'n liturgiediensgroep word sterk aangemoedig. Die finale gevolgtrekking is dat die erediens 'n kardinale rol het om in gemeentebou te vervul.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/37/3/EJC108003
2003-09-01
2019-09-15

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error