1887

n In die Skriflig - Die getuienis van Romeine 1:18-32 oor God se openbaring : 'n sintaktiese, stilistiese en gedagte-strukturele ontleding van die teks : research article

Volume 37, Issue 4
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract


The question at stake in this article is to what extent people who have not heard the Gospel of Jesus can know God - according to Romans 1:18-32. In the ensuing argumentation the evidence from syntactical, stylistical and thought-structural analyses is investigated in search of answers to this issue. It becomes clear that it is crucial to take into consideration the function of this pericope within Paul's wider argumentation in attempting to interpret it. Before Paul can indicate that salvation is equally available to Jews and Gentiles, he must prove that all people are equally in need of it. His purpose is thus to draw up the indictment that everyone, non-Jews (Rom. 1:18/19-32) and Jews (Rom. 2:1-3:8) alike, are in the power of sin and subject to God's judgement. Paul marshals the evidence against everyone. The way in which Paul demonstrates this is by dividing the human race into two sections and accusing every one of them. He begins by reminding each group of their knowledge of God and His goodness. He then confronts them with the fact that they have not lived in accordance with their knowledge of God. Instead, they have deliberately suppressed it by continuing to live in unrighteousness. They are therefore inexcusably guilty. Nobody can plead ignorance. To interpret Paul as if it would be possible to attain saving faith without the Gospel demonstrates a misunderstanding of Paul's argumentation.


Die vraagstuk aan die orde in hierdie artikel is in hoeverre mense, wat nie die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie, God kan ken volgens Romeine 1:18-32. In die daaropvolgende beredenering word die getuienis van sintaktiese, stilistiese en gedagtestrukturele analises ondersoek om vas te stel watter lig dit op die vraagstuk kan werp. Dit blyk dat dit van wesentlike belang is om die funksie van die betrokke perikoop binne die breër konteks van Paulus se argumentasie in ag te neem, ten einde die perikoop te kan interpreteer. Voordat Paulus kan aantoon dat verlossing vir Jode en nie-Jode beskikbaar is, moet hy eers bewys dat hulle almal die verlossing nodig het. Hy voer aan dat sowel die nie-Jode (Rom. 1:18/19-32) as die Jode (Rom. 2:1-3:8) gebuk gaan onder die mag van die sonde en die oordeel van God verdien. Paulus stapel getuienis teen albei groepe op. Die manier waarop Paulus dit doen, is deur die mensdom in twee groepe te verdeel en hulle dan die een na die ander te beskuldig. Hy begin deur hulle te herinner aan hulle kennis van God en aan sy goedheid. Hy konfronteer hulle daarna met die feit dat hulle nie ooreenkomstig hierdie kennis geleef het nie. Hulle het hierdie kennis moedswillig onderdruk deur voort te gaan om in ongeregtigheid te lewe; daarom is hulle onverskoonbaar skuldig. Niemand kan onskuldig pleit nie. Om Paulus te interpreteer asof dit moontlik sou wees om die saligmakende geloof sonder die evangelie te verkry, openbaar 'n verkeerde verstaan van die hele argumentasie van Paulus.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/37/4/EJC108018
2003-12-01
2019-09-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error