1887

n In die Skriflig - Paulus se beskouing van Jesus : research article

Volume 38, Issue 3
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract


Many scholars distinguish between the nature of Jesus and his teachings as evident during His days on earth, and that of Christ after the resurrection. It is often assumed and argued that Paul's views and argumentations were responsible for this distinction. If exegetical investigation is, however, taken as point of departure it seems as if this distinction is not justifiable. Although Paul specifically emphasises the importance of cross and resurrection, Jesus' earthly existence is also regarded as important by him. Paul's overall viewpoint reveals that he maintains an existing continuity between these two facets of Christ's existence. The acknowledgement of the existence of the earthly Jesus qualifies the appropriation of the exalted Christ. Likewise, the surety of the exalted Christ is identified by the reality of the earthly Jesus. Based on this point of view Paul regards the words of Jesus as absolutely authoritative. Paul's Christology implies nothing other than an interpretation of Jesus' life and death in the light of the resurrected and everpresent Lord.

Talle navorsers onderskei tussen die aard van Jesus en sy leringe soos duidelik gedurende sy dae op aarde en dié van Christus soos na die opstanding. Dit word dikwels aanvaar en beredeneer dat Paulus se sienings en beredenerings verantwoordelik was vir hierdie onderskeid. Indien eksegetiese ondersoek egter as vertrekpunt geneem word, blyk dit dat hierdie onderskeid nie geregverdig is nie. Hoewel Paulus die belangrikheid van die kruis en opstanding spesifiek benadruk, is die bestaan van die aardse Jesus vir hom eweneens belangrik. Paulus se omvattende standpunt openbaar dat hy dit onderskryf dat daar 'n kontinue lyn is tussen die twee fasette van Jesus se bestaan. Die erkenning van die bestaan van die aardse Jesus kwalifiseer die aanvaarding van die verhoogde Christus. Op soortgelyke wyse word die sekerheid van die verhoogde Christus geïdentifiseer met die werklikheid van Jesus se aardse bestaan. Op grond van hierdie siening kan afgelei word dat Paulus die uitsprake van Jesus as absoluut gesaghebbend beskou. Paulus se Christologie impliseer niks anders nie as 'n interpretasie van Jesus se lewe en dood in die lig van die opgestane en altyd teenwoordige Here.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/38/3/EJC108069
2004-09-01
2019-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error