1887

n In die Skriflig - Hedendaagse populêre voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag : besinning oor 'n evolusionistiese etiek : research article

Volume 40, Issue 2
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

This investigation is undertaken for the following reasons: The theoretical question about the nature and meaning of human sexuality is firstly important, because sexuality is an essential element of being human. Secondly, it is also a practical problem. How does a "normal" man or woman differ from each other? How can one know that you are behaving properly as man/woman? A third reason for this exploration is the fact that much of the scientific research done on this issue is nowadays popularised in all kinds of articles and books providing practical guidance for conduct as man/woman. Many of these publications are, however, inspired by Darwinism. The problem of sexuality is accordingly tackled in the following steps: As an introduction, a distinction is made between sex, sexuality and gender. Then the message of a popular book about this issue is discussed. This is followed by identifying the worldviewish and philosophical background of such kinds of books. The article is closed by a few preliminary conclusions. (In a follow-up article the socio-biological background of the evolutionistic view on sexuality will be investigated, which will conclude with a Christian philosophical alternative.)

Hierdie ondersoek word om die volgende redes onderneem: In die eerste plek is die teoretiese probleem oor die aard en betekenis van geslagtelikheid by die mens 'n belangrike vraag. Geslagtelikheid is 'n wesenlike element van menswees. Tweedens is geslagtelikheid ook 'n praktiese probleem. Hoe verskil 'n "normale" man en vrou van mekaar? Hoe behoort 'n mens as man of as vrou teenoor mekaar op te tree? 'n Derde rede vir die verkenning is dat baie van die teoretiese ondersoeke oor die aangeleentheid vandag - in die vorm van populêre boeke en artikels - aan Jan en Alleman voorligting bied oor hoe om as man/vrou te lewe. Ongelukkig is heelwat van die geskrifte geïnspireer deur die Darwinisme. Die vraagstuk van geslagtelikheid word in die volgende stappe behandel: Ter inleiding word duidelik tussen seks, sekualiteit en geslagtelikheid onderskei; dan word gekyk na wat een van die populêre boeke daaroor sê; vervolgens word die lewensbeskoulike en filosofiese agtergronde van waaruit dié soort boeke geskryf word, ondersoek. Die artikel word afgesluit met enkele voorlopige gevolgtrekkings. ('n Opvolgartikel bevat 'n ondersoek na die sosiobiologiese agtergronde van die evolusionistiese visie op geslagtelikheid en word afgesluit met 'n Christelik-filosofiese alternatief.)

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/40/2/EJC108188
2006-06-01
2019-09-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error