1887

n In die Skriflig - The suffering witness : a missiological reading of Lamentations : research article

Volume 41, Issue 1
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract


Hierdie artikel ondersoek die moontlikhede van 'n missiologiese lesing van die boek Klaagliedere. Op grond van die historiese verstaan van Klaagliedere word Christologiese konklusies getrek met die bedoeling om 'n aantal missiologies relevante riglyne met die oog op die sendingpraktyk te formuleer. Hierdie artikel maak die stelling dat Klaagliedere geskryf is om pastoraal gebruik te word in 'n ongeëwenaarde krisis in Jerusalem in 586 v.C. In 'n situasie van absolute magteloosheid en eensaamheid word die klaende volk 'n weg gewys na die herbou van hulle verbryselde universum, paradoksaal deur middel van hulle uitreiking na hulle God, wat nie langer vir hulle daar was nie. Die lydende getuie van Klaagliedere 3 word gebruik as 'n Christologiese model, wat toegepas word op die sendingpraktyk. Op die terreine van aanbidding en liturgie, materiële bystand en ondersteuning, en van profetiese analise sal die kerk die getuiende bediening van haar Here in die krag van die Heilige Gees moet voortsit.

This article explores the possibilities of a missiological reading of the book of Lamentations. Based upon a historical understanding of Lamentations, Christological conclusions are drawn from it with a view on formulating some missiologically relevant guidelines for missionary praxis. This article contends that Lamentations was composed to be used pastorally in an unprecedented crisis in Jerusalem in 586 BCE. In a situation of utter powerlessness and otherlessness the lamenting population was shown a way to rebuild their shattered universe by, paradoxically, reaching out to their God who was not there for them anymore. The suffering witness of Lamentations 3 is used as a Christological model, which is applied to missionary praxis. In the fields of worship and liturgy, aid and assistance and prophetic analysis the church has to continue the witnessing ministry of her Lord, empowered by his Spirit.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/41/1/EJC108250
2007-04-01
2019-09-15

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error