1887

n In die Skriflig - Die buitengewone geboorte van Jesus Christus en die regering van sy kerk, in die besonder rakende die vrou : navorsingsartikel

Volume 42, Issue 3
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Die vraag of daar volgens die Skrif vir die vrou in die besondere dienste plek is, veral as ouderling, is tans medeverantwoordelik vir spanning in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Die regeertaak van die kerk hang ten nouste saam met die manier waarop God sy volk regeer en met die verhouding tussen Hom en sy volk. Matteus wys dat daar in hierdie opsigte 'n wesenlike ooreenkoms, maar ook 'n ingrypende verskil tussen die Ou-Testamentiese en die Nuwe-Testamentiese bedelings is. Hierdie artikel ondersoek wat hieroor in albei bedelings dieselfde is, maar ook waarin hulle van mekaar verskil. Die sonde het menswees en harmonie tot in die intiemste verhouding grondig versteur. Heerskappy is in die ou bedeling onder meer deur dwang uitgeoefen, soos in slawerny en die miskenning van die vrou se volle menswees. Die geboorte van Jesus Christus deur die Heilige Gees uit 'n vrou sonder die toedoen van 'n man, is die vervulling van Ou-Testamentiese beloftes. Alle gelowiges, sonder onderskeid in stand of geslag, word deur Jesus Christus as beeld van God herskep en in 'n direkte persoonlike verhouding met Hom herstel. Heerskappyvoering oor ander, soos in die manlike dominering oor die vrou en in die aardse koningskap en slawerny, maak plek vir diensbaarwees. Jesus Christus oefen sy volmag dienend uit. Veral sy kerk moet dienend regeer deur Hom as die enigste Hoof te erken en van sy lewe, dood en opstanding te getuig soos dit in sy Woord vervat is. Daarvoor is 'n gelowige vrou net so goed toegerus soos 'n man.


The issue whether there is room for women in the special services of the church, especially as elder, is currently coresponsible for tension within the Reformed Churches in South Africa (RCSA). The ruling task of the church is closely linked with the way God rules his people and with what the relation between Him and his people is. The book of Matthew shows that there is an essential unity but also a drastic difference between the Old Testament and the New Testament dispensations in this regard. This article investigates at what dominates both dispensations and how they differ concerning this. Sin disrupted humanness and harmony fundamentally and in the most intimate relations. In the old dispensation power was inter alia exercised by force, for example in slavery and disregard of women's full humanness. The birth of Jesus Christ through the Holy Spirit from a woman without a man is the fulfilment of the Old Testament promises. All believers without difference in class or gender are recreated by Jesus Christ as the image of God and are reinstated in a personal relation with Him. Exercise of power over others, like in male domination of women and in earthly kingship and slavery makes room for being serviceable. Jesus Christ exercises his authority in a serving way. Especially his church must rule in a serving way by acknowledging Him as Head and testifying about his life, death and resurrection as contained in his Word. A believing woman is just as well equiped for this as a man.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/42/3/EJC108355
2008-09-01
2019-09-17

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error