1887

n In die Skriflig - Die implikasies van 'n pneumatologies-bepaalde teoretiese raamwerk vir navorsingsmetodologie in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening

Volume 43, Issue 2
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Prakties-teologiese navorsing werk met 'n unieke invalshoek op die navorsingsterrein van menslike handelinge. Prakties-teologiese navorsing se unieke invalshoek is geleë in die manier waarop dit fokus op die snyvlak tussen goddelike elemente en menslike elemente in die verstaan, verklaar en verandering van die praksis van die geloofslewe.


In die eerste deel van die artikel word 'n poging aangewend om 'n pneumatologies bepaalde teoretiese raamwerk vir prakties-teologiese wetenskaplike navorsing te ontwikkel. Hierdie raamwerk bied aan die navorser die geleentheid om op 'n omvattende wyse met sowel die menslike as die goddelike elemente wat in die navorsingsveld opgesluit is, rekening te hou. Hierdie raamwerk voorsien ook kritieke ankerpunte vir wetenskaplike denke sodat navorsingsresultate nie ongekontroleerd in spekulasie en eensydighede verval nie.
In die tweede deel van die studie word 'n saak uitgemaak vir 'n intradissiplinêre benadering tot die aansluiting by navorsings-metodologie van die menslike wetenskappe in prakties-teologiese navorsing. Die outeur dui aan dat die vertrekpunt in 'n pneumatologies-bepaalde teoretiese raamwerk reoriëntasie en fokusverskuiwings noodsaaklik maak in die manier waarop metodologie aangewend word in die deskriptiewe, hermeneuties-strategiese sowel as strategiese fases van 'n prakties-teologiese navorsingsprojek.


Practical theological research operates from a unique vantage point on the research terrain of human actions. This particular research finds its main point of focus at the intersection between God-initiated elements and human elements in understanding, explaining and indicating criteria for change in the praxis of faith.
In the first part of this article an attempt is made to develop a pneumatologically determined theoretical framework for practical theological scientific research. The author reasons that this particular framework enables the researcher to comprehensively describe both human and God-initiated elements present in the field of research and that it provides critical anchors for keeping research results from falling into unscientific speculation and one-sidedness.
In the second part of this article a case is made out for an intra-disciplinary approach to utilisation of research methodology of human sciences in practical theological scientific study. The author argues that the pneumatologically determined theoretical framework necessitates re-orientation and adjustments in research methodology utilised in the descriptive, hermeneutical-normative and strategic phases of a practical theological study.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/43/2/EJC108410
2009-06-01
2019-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error