1887

n In die Skriflig - Oorreding in 1 Korintiërs 3:9c-23

Volume 43, Issue 4
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Hierdie artikel is 'n poging om 1 Korintiërs 3:9c-23 te analiseer vanuit 'n perspektief wat verskil van benaderings wat neig om antieke retoriese kategorieë op die brief af te dwing. Die analise is gedoen in terme van "'n begronde teoretiese benadering". Die benadering word kortliks opgesom, gevolg deur 'n beskrywing van die retoriese situasie van die brief en 'n sistematiese analise van die vyftien verse, waarin gefokus word op die wyse waarop Paulus argumenteer, op die tipes argumente wat hy gebruik en op die retoriese tegnieke wat die trefkrag van sy kommunikasie verhoog. Daar word aangetoon hoe al hierdie strategieë en tegnieke hom in staat stel om sy retoriese doelwitte in 1 Korintiërs 3:9c-23 te bereik.


Die gevolgtrekking is dat so 'n teksgebaseerde benadering met sy fokus op die funksionele aspekte van die teks, 'n goeie (of beter) alternatief bied tot bestaande benaderings, wat fokus op die formele aspekte van die teks.


This article is an attempt to analyse 1 Corinthians 3:9c-23 from a perpective different to approaches which tend to force ancient rhetorical categories on the letter. The analysis is done in terms of what is called "a grounded theoretical approach". This approach is briefly defined, followed by a description of the rhetorical situation of the letter and a systematic analysis of these fifteen verses. The focus is on the manner in which Paul argues, the types of argument he uses and the rhetorical techniques that could enhance the impact of his communication. It is shown that all these strategies and techniques enable him to achieve his rhetorical objectives in 1 Corinthians 3:9c-23.
The conclusion is that a text-based approach with its focus on the functional aspects of the text provides a good (or better) alternative to existing approaches which focus on the formal aspects of the text.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/43/4/EJC108441
2009-12-01
2019-10-16

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error