1887

n In die Skriflig - 'n Prakties-teologiese perspektief op die handeling van kerklike besluitneming - verkenning en normatiewe gesigspunte

Volume 44, Issue 1
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Uit die kerklike praksis blyk dat selfs besluite waarvan daar gesê word dat die besluitnemingsproses biddend hanteer is en dat daar aanvaar moet word dat die uitslag 'n aanduiding is van hoe die Gees die vergadering gelei het, met weerstand begroet word. In die lig van hierdie problematiek is die volgende navorsingvraag vir hierdie navorsingsprojek geformuleer : In hoe 'n mate het die problematiese praksis rondom kerklike besluit-neming te make met 'n oorvereenvoudigde persepsie rakende die pneumatologiese dinamika wat ter sprake kom in besluite waarvan gesê word : "die Heilige Gees en ons het besluit"? Ten einde hierdie navorsingsvraag te antwoord, word die probleemveld uit bestaande teologiese invalshoeke verken vir die inrigting van besluitnemingsprosesse asook uit metateoretiese waarnemings oor menslike gedrag in die spanningsveld wat in besuitneming ter sprake kom. In 'n ondersoek na normatiewe gesigspunte word die pneumatologiese veld wat ontplooi wan-neer 'n besluit van "ons en die Heilige Gees" geneem word, vanuit Handelinge 15 verken. Die navorsers kom tot die konklusie dat kerklike besluitneming 'n komplekse proses is wat in polarisasie kan ontaard weens 'n versteuring van die gesonde balans tussen antroponome en teonome faktore.


From the ecclesiastical praxis it seems that in certain cases even resolutions that were considered to be handled prayerfully under guidance of the Spirit are met with resistance. In the light of this problematic praxis, the following research question has been formulated for this research project : Up to what extent does the problematic praxis with respect to ecclesiastical resolutions flow from an oversimplified perception concerning the pneumatological dynamics involved in resolutions of which it is said : "The Holy Spirit and we resolved"? In order to address this research question, the problem field is investigated with the present theological vantage points concerning the explanation of the resolution process as departure point. The research field is further explored by trying to come to grips with the sociological and psychological factors that influence human behaviour during the resolution-making process. In an investigation into normative vantage points, the pneumatological field that unfolds when a resolution of "The Holy Spirit and us" materialises, is explored from Acts 15. The researchers reach the conclusion that the process of making ecclesiastical resolutions is indeed a complex process. This process can degenerate into polarisation when a sound balance between anthroponomic and teonomic factors is not maintained.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/44/1/EJC108471
2010-01-01
2019-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error