1887

n In die Skriflig - Calvin as an exegete of Scripture : a few remarks with reference to Calvin research in general

Volume 44, Issue 1
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Calvin did not start his famous vocation as an interpreter of Scripture with Scripture itself. After a thorough training in interpreting classical literature as a philologist, he made his debut before turning 23, with a highly respected commentary on Seneca's "De Clementia". His focus shifted to Scripture shortly thereafter. Certain features of his exegetical approach as part of his "Word of God theology" can thus be observed, especially as they relate to his use of the concept of "doctrina". His exegesis used not only the principle of "sola Scriptura" as point of departure, but also the principle of "tota Scriptura", i.e. to take the whole of Scripture into account when expositing a certain biblical text. For Calvin the original intention of the writer of a particular (Bible) book is of crucial importance. The exegesis should be done using a sound theological-methodological, historical-grammatical method. Knowledge of the original languages of Scripture is therefore a prerequisite for any exegesis. In his exegesis Calvin emphasises the point that Scripture as the Word of God and the Holy Spirit cannot be separated. As the truth is simple, Calvin avoids any traces of allegory in his exegetical activities and aims to keep his exegesis and ex-position of Scripture simple, brief, clear and understandable - exegesis should always exhibit the quality of clarity and brevity. In all exegesis, Scripture as the Word of God should be accepted as the final authority on any issue, not the church as institute.


Die uitlewing van sy roeping as beroemde eksegeet van die Skrif het vir Calvyn nie met die Skrif self begin nie. Ná 'n deeglike skoling as filoloog in die uitleg van klassieke literatuur het hy sy buiging reeds voor sy 23e verjaarsdag met 'n indrukwekkende kommentaar op Seneca se "De Clementia" gemaak. Vandat hy kort daarna begin het om sy volle aandag aan die Skrif te gee, kan bepaalde kenmerke van sy eksegetiese benadering as deel van sy "Woord van God-teologie" in sy geskrifte waargeneem word, in die besonder aan die hand van sy gebruik van die begrip "doctrina". Calvyn se eksegese het nie slegs die "sola Scriptura"-beginsel as vertrekpunt nie, maar ook die "tota Scriptura"-beginsel - met ander woorde om die Skrif in sy geheel in aanmerking te neem by die verklaring van 'n bepaalde Skrifteks. Vir Calvyn is die oorspronklike bedoeling van 'n spesifieke (Bybelse) boek van deurslaggewende betekenis. Die eksegese moet gedoen word deur 'n begronde teologies-metodologiese histories-grammatiese metode. Kennis van die oorspronklike tale van die Skrif is dus 'n onmisbare voorvereiste vir enige eksegese. In sy eksegese beklemtoon Calvyn dat die Skrif as Woord van God en die Heilige Gees nie geskei kan word nie. Aangesien die waarheid eenvoudig is, word enige spoor van allegorie vermy. Die doel is dat die eksegese en uitleg van die Skrif eenvoudig, kort, helder en verstaanbaar sal wees - eksegese moet altyd die kenmerk van helder beknoptheid toon. In alle eksegese moet die Skrif as Woord van God as finale gesag oor enige kwessie aanvaar word, nie die kerk as instituut nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/44/1/EJC108528
2010-01-01
2020-02-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error