1887

n In die Skriflig - Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese aspekte rakende 'n hermeneutiese benadering tot die Praktiese Teologie

Volume 45, Issue 4
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract

Hierdie artikel vorm deel van die projek "Metateoretiese vertrekpunte in die Praktiese Teologie". Binne die teologiese raamwerk van die projek, naamlik dat ons die werklikheid sien as God wat daarin werksaam is en ook die interpretasie van die praksis vanuit ons teologiese invalshoek benader, handel hierdie artikel oor 'n benadering tot die interpretasie van die praksis, wat deur ons as 'n hermeneutiese moment gesien word. Tans bestaan daar onder andere die empiriese, hermeneutiese, bevrydingsteologiese en narratiewe benaderings tot die Praktiese Teologie. Die outeur het gekies om vanuit reformatories-teologiese perspektief die hermeneutiese benadering tot die vak te bespreek. Die wetenskapsfilosofiese teorieë oor die hermeneutiek, en die hermeneutiese benaderings tot die Praktiese Teologie van Browning, Dingemans, Heitink en Osmer word bespreek. Die gevolgtrekking is dat ons vanuit 'n reformatoriese perspektief krities by Osmer se benadering kan aansluit.


This article is part of the project "Metatheoretical assumptions in Practical Theology". Within the theological framework of the project, namely that we view reality as a realm where God is working, and that we interpret praxis from this point of departure, this article discusses our approach to the interpretation of praxis which we see as a hermeneutical moment. Currently there are, among others, empirical, hermeneutical, liberationtheological and narrative approaches to Practical Theology. The author has chosen to discuss the hermeneutical approach to the study of the discipline from a reformed theological perspective. The philosophical-hermeneutical theories and the hermeneutical approach to Practical Theology by Browning, Dingemans, Heitink and Osmer are discussed. From a reformational perspective the conclusion is that we can critically link up with Osmer's approach.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/45/4/EJC120462
2011-12-01
2019-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error