1887

n Stads- en Streeksbeplanning = Town and Regional Planning - 'Breaking New Ground', social housing and mineworker housing : the missing link

Volume 2009, Issue 54
  • ISSN : 1012-280X

Abstract

Despite the fact that South African housing policy has focused on ownership for the poor, the provision of rental housing through the Social Housing Policy has become an important delivery vehicle in the Breaking New Ground (BNG) policy direction. The possibility of applying the Social Housing Policy in a range of environments does however have an inherent bias towards larger urban areas. In the process, the application of policy in remote mining areas has not received adequate attention. Some form of rental housing - through the Social Housing Framework - might be applicable in these areas for three reasons. Firstly, the possibility of public-private-partnerships as a result of interest from the mines has laid a foundation for this approach to housing. Secondly, the characteristics of migrant labour correspond to the description in the policy of potential clients of social housing. Thirdly, and probably the most important reason, the undesirability of longer-term settlement in these remote arid areas and the subsequent risk of mortgage bonds are factors that require far more attention than they have hitherto received. This article explores these three arguments with reference to mine-housing provision in Kathu.


Ten spyte van die feit dat die Suid--Afrikaanse behuisingsbeleid grootliks op eienaarskap gefokus het, het die Sosiale Behuisingsbeleid 'n belangrike voertuig geword vir behuisingsvoorsiening in terme van die nuwe 'Breek-van-nuwe-grond-beleid'. Die toepassingsmoontlike van die Sosiale Behuisingsbeleid in 'n verskeidenheid omgewings neig egter inherent om die groter stedelike gebiede te bevoordeel. Teen dié agtergrond het die toepassing van sodanige beleid in afgeleë myngebiede nie die nodige aandag geniet nie. 'n Vorm van huurbehuising deur middel van die Sosialebehuisingsbeleid mag om drie redes toepaslik wees. Eerstens, die moontlikheid van publieke-privaat vennootskappe het, as gevolg van myne se betrokkenheid in dié verband, die weg gebaan vir die bepaalde benadering tot behuising. Tweedens, stem die migrasie-eienskappe van die arbeidsmag grootliks ooreen met die verlangde eienskappe wat in die Sosiale Behuisingsbeleid uiteengesit word. Derdens, en moontlik die heel belangrikste rede, is die ontoepaslikheid van langtermyn vestiging in sodanige afgeleë droë gebiede en die gevolglike risiko's wat aan verbandlenings gekoppel kan word - faktore wat tot nog toe nie veel aandag geniet het nie. Die artikel verken die genoemde drie argumente aan die hand van mynwerkerbehuising in Kathu.


Ho sa kgathaletsehe hore na leano la matlo la Afrika Borwa le tsepamisitse mohopolo hakae hodima taba ya hore batho ba be le matlo ao e leng a bona, ho fana ka matlo a hirisuwang ho etswang ke ba Leano la tsa Matlo la Phedisano e bile mokgwa wa bohlokwa wa ho tlisa ditshebeletso bathong tseleng ya leano la ho phunyeletsa ho tsa matlo. Bokgoni ba ho phethahatsa Leano la tsa Matlo la Phedisano dibakeng tse ngata le bontsha ho ya ka leeme mabapi le dibaka tsa metse ya ditoropo tse ngata tse kgolo. Tshebetsong ena, phethahatso ya leano lena dibakeng tse ka ntle ho metse ha e eso fumane tlhokomelo e lekaneng. Mofuta o itseng wa matlo a hirisuwang - ka Motheo wa tsa Matlo wa Phedisano - o ka sebetsa dibakeng tsena ka mabaka ana a mararo feela. Tabeng ya pele, bokgoni ba selekane sa setjhaba-poraevete-balekane ka lebaka la ho fola molemo merafong e betlileng motheo bakeng sa katamelo ena ho tsa matlo. Tabeng ya bobedi, matshwao a ho hira batho ba tswang ka ntle ho naha ho dumellana le tlhaloso leanong la bareki ba bohlokwa ba tsa matlo phedisanong. Tabeng ya boraro, ebile e le lebaka la bohlokwahlokwa, bobe ba ho dula nako e telele dibakeng tsena tsa mekhukhu e ka ntle ho metse esitana le ho ikenya tshotso dinaleng ka ditaba tsa dikadimo tsa ditjhelete ke tse ding tsa dintlha tse hlokang tlhokomelo e kgolo ho ena le ka nako e fetileng.Ditaba tsena di bontsha le ho hlalosa dingangisano tsena tse tharo ho lebisitswe ho faneng ka matlo a merafo tulong ya Kathu.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/sm_town/2009/54/EJC108692
2009-05-01
2019-09-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error